Fazioli | Silver

由世界著名的建筑师诺曼·福斯特(Norman Foster)设计,钢琴内部的所有部件包括音板均漆上黑色高光泽聚酯。银色琴框结合镀铬的金属部件,创造出这别具一格的F228钢琴。 钢琴名字源自于其独特的银色琴框。

Gallery

Follow us

Fazioli Pianoforti s.p.a.  /  C.F. e P. IVA: IT 00425600939

credits: Representa